Niercheckpoli

Wanneer kan dit?
Uw huisarts wil graag advies van de internist over uw nierklachten. Met deze afspraak kan eventueel met een eenvoudige behandelingen verdere nierfunctie verslechtering worden voorkomen. Hierbij geeft de internist adviezen over uw behandeltraject aan uw huisarts.

Hoe gaat het in zijn werk?
Bij het niercheckpoli vraagt uw huisarts een eenmalig advies over uw behandeltraject aan de internist. Hierbij krijgt u bloedonderzoek, een echo van de nieren in het ziekenhuis en wordt u eenmalig gezien door de internist. De internist verstuurt de bevindingen, conclusies en behandeladviezen digitaal naar de huisarts. De huisarts kan u dan zelf behandelen of alsnog verwijzen voor een consult bij de internist in het ziekenhuis.

Let op: het bloedonderzoek moet uiterlijk 2 dagen voor de afspraak plaatsvinden in verband met de analyse en terugkoppeling van de uitslagen. Houdt hier rekening mee bij het inplannen van de afspraken.

Ga vóór uw afspraak naar www.zuyderland.nl/folders en lees de volgende folders:
738 Een bezoek aan het spreekuur
454 Wat vraag ik mijn arts?

Locatie
De afspraak vindt plaats in Zuyderland MC locatie Sittard-Geleen. Als u met de auto komt, navigeer naar Demystraat 1, 6162 AP Geleen. U betaalt de gebruikelijke parkeerkosten van Zuyderland MC. 

Uw voordelen
Deze dienst wordt door alle zorgverzekeraars volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. De kosten van de echo van de nieren gaan eerst af van uw eigen risico. Is uw eigen risico al verbruikt, dan wordt het kosteloos vergoed. Een kostenindicatie van de echo van de nieren is circa €90,- .

Aanvullende informatie
Omdat een specialist van Zuyderland MC een advies zal geven aan uw huisarts, worden uw gegevens verwerkt binnen Zuyderland MC. Tevens kunnen uw gegevens geanonimiseerd worden gebruikt ter verbetering van de kwaliteit van zorg. 

Wij vragen u dringend om bij uw huisarts en apotheker toestemming te geven om de medicatiegegevens elektronisch met ons te delen. Toestemming kunt u bij uw zorgverleners geven of kunt u invullen via www.ikgeeftoestemming.nl. Alle informatie vindt u op deze website. Wat als u geen toestemming geeft? Dan kunnen het ziekenhuis, apotheken en artsen uw medicatiegegevens niet inzien, óók niet in noodsituaties.

MCC Omnes is verantwoordelijk voor de declaratie van uw onderzoek. Daarom staat deze naam op het vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar.


Specialisten

F. Stifft
F. Stifft

Internist Nefrologie


Zuyderland MC locatie Sittard/Geleen

M. Krekels
M. Krekels

Internist Nefrologie


Zuyderland MC locatie Sittard/Geleen

Beeldmerk Anders Beter Centrum