Anders Beter Centrum Cardiologie

Waarom niet naar het ziekenhuis?

 1. De patiënt hoeft niet naar het ziekenhuis.
 2. De patiënt krijgt advies op maat door de onderzoeken van de cardioloog een one-stop-visit setting.
 3. Vaak kan op deze manier een (dure) behandeling of onderzoek in het ziekenhuis worden voorkomen.
 4. Voor de patiënt zijn geen kosten verbonden aan deze afspraak (het eigen risico wordt niet aangesproken; enkel voor de aanvullende diagnostiek).

Inclusie & exclusie criteria

Inclusiecriteria

 • Uitgangspunt zijn de NHG-standaarden: eerst zelf aan de slag!

Exclusie criteria

 • Patiënten die cardiaal instabiel zijn, nog onder controle bij een cardioloog zijn of in de afgelopen 18 maanden een CABG of PCI hebben ondergaan.
 • Geen patiënten < 18 jaar
 • Geen patiënten met morbide obesitas (waarbij BMI>40 kg/m2) i.v.m. hoog-complexe zorg
 • Geen patiënten met een gewicht > 140 kg, vanwege max. belastbaarheid ergometer
 • Indien een recent rust ECG in de praktijk is gemaakt, dient deze te worden toegevoegd aan de verwijzing.
 • Een ergometrie kan NIET worden aangevraagd indien patiënt aan één of meerdere van onderstaande criteria voldoet:
 1. Fysiek niet in staat om te fietsen
 2. Aanwijzing voor aortakleptenose
 3. LBTB of uitgesproken repolarisatiestoornis
 4. Gebruik bètablokkers (tenzij 2 dagen tevoren gestaakt)

 

Hoe verwijst u een patiënt?

Via ZorgDomein --> cardiologie --> alle zorgvragen --> Anders Beter Centrum --> verwijsafspraak Anders Beter Centrum cardiologie

Wat wordt van u verwacht?

 • Licht de patiënt voor via het patiëntbericht in ZorgDomein
 • Geef uw patiënt het patiëntbericht mee
 • Zorg dat uw patiënt belt met MMC Echt voor het plannen van een afspraak
 • Vermeld in uw verwijsbrief onderstaande punten:
 1. De voorgeschiedenis van de patiënt
 2. De medicatielijst van de patiënt
 3. Een recent rust-ECG
 4. Welke behandelingen zijn ingezet en het effect daarvan
 5. De vraagstelling
 6. Eventuele opmerkingen

 

Wat wordt van het expertteam verwacht?

 • Voert een anamnese uit
 • Voert eventuele aanvullende diagnostiek uit
 • Stelt een diagnose met bijbehorend behandelplan op
 • Behandelt eventueel de patiënt direct met een injectie
 • Stuurt via Edifact een antwoordformulier naar de verwijzend huisarts met de onderwerpen:
 1. Verloop van de afspraak
 2. Diagnose
 3. Vervolgbeleid wat verwacht wordt van de eigen huisarts
<

Specialisten

Beeldmerk Anders Beter Centrum