E-meedenkconsult Chirurgie

Waarom niet naar het ziekenhuis?
1. U verwacht een ziekenhuisverwijzing te voorkomen
2. U twijfelt over het beleid en vraagt een advies

Inclusie & exclusie criteria
• GEEN spoed.
• Patiënt is 18 jaar of ouder.
• Patiënt is nieuw voor heelkunde of het is een bekende patiënt met een nieuw probleem op gebied van heelkunde.
• U denkt dat een ziekenhuisbezoek mogelijk voorkomen kan worden of wil dat de chirurg meedenkt over het behandeltraject.

Hoe verwijst u een patiënt?
• Via ZorgDomein
• Heelkunde
• Alle diagnoses
• Zuyderland locatie Sittard-Geleen
• Verwijsafspraak E-meedenkconsult

Wat wordt van u verwacht?
Informeer de patiënt over het e-meedenkconsult Heelkunde, het doel ervan, de meerwaarde voor de patiënt en de manier en termijn van terugkoppeling (telefonisch of via een praktijkbezoek). Alle benodigde informatie kunt u vinden in het patiëntbericht.

Wat wordt van de chirurg verwacht?
• Binnen 5 werkdagen antwoord via Edifact
• In het antwoordformulier worden minimaal onderstaande onderwerpen beschreven:
  ♦ DD
  ♦ Motivatie
  ♦ Beleid en advies

<

Specialisten

E. Boerma
E. Boerma


Zuyderland MC locatie Sittard/Geleen

L. Bouwman
L. Bouwman


Zuyderland MC locatie Sittard/Geleen

J. Stoot
J. Stoot


Zuyderland MC locatie Sittard/Geleen

J. van Bastelaar
J. van Bastelaar


Zuyderland MC locatie Sittard/Geleen

Beeldmerk Anders Beter Centrum