Plaatsen spiraaltje

Waarom niet naar het ziekenhuis?
1. De patiënt hoeft niet naar het ziekenhuis.
2. De plaatsing wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering, zonder dat de patiënt eigen risico betaalt.
3. Bij de patiënt tot 18 jaar wordt het anticonceptivum uit de basisverzekering vergoed, zonder het eigen risico aan te spreken.
4. Bij de patiënt 18-21 jaar wordt het anticonceptivum uit de basisverzekering vergoed. Hierbij wordt eerst het eigen risico van de patiënt aangesproken.
5. Bij de patiënt vanaf 21 jaar wordt het anticonceptivum uit de aanvullende verzekering vergoed. Indien de patiënt enkel een basisverzekering heeft, betaalt deze de kosten van het spiraaltje (circa €130,-) zelf. Belangrijk om te vermelden is dat dit niet binnen het eigen risico valt.

Inclusie & exclusie criteria
Er zijn geen specifieke inclusie & exclusie criteria. U kunt gebruik maken van dit anderhalvelijnsproduct wanneer:
1. U bent niet bekwaam of ervaren genoeg in het plaatsen van een spiraaltje.
2. U wil een ziekenhuisverwijzing voorkomen.

Hoe verwijst u een patiënt?

 • Via ZorgDomein
 • Gynaecologie-verloskunde
 • Gynaecologie
 • Anticonceptie
 • Anders Beter Centrum
 • Kies de betreffende locatie
  o Anders Beter Centrum, Neerbeek (kaderhuisarts C. Romans);
  o Anders Beter Centrum, Geleen (kaderhuisarts i.o. M. van den Hove);
  o Anders Beter Centrum, Elsloo (huisarts M. Bremers).
  o Anders Beter Centrum, Puth (huisarts M. Gelissen);
  o Anders Beter Centrum, Sittard (huisarts E. Becker);
  o Anders Beter Centrum, Obbicht (huisarts H. Arets).
 • Klik op verwijzen

Wat wordt van u verwacht?

 • Licht de patiënt voor via het patiëntbericht in ZorgDomein
 • U dient het recept voor te schrijven voor uw patiënt
 • Geef uw patiënt het patiëntbericht mee
 • Zorg dat uw patiënt belt met Gezondheidscentrum Neerbeek voor het plannen van een afspraak (de afspraak dient tijdens de menstruatie plaats te vinden)
 • Vermeld in uw verwijsbrief onderstaande punten:
  • De gynaecologische voorgeschiedenis van de patiënt
  • Welk device geplaatst moet worden en waarom
  • Eventuele opmerkingen

Wat wordt van de (kader)huisarts verwacht?

 • De (kader)huisarts plaatst het spiraaltje
 • De (kader)huisarts stuurt via Edifact een antwoordformulier met de onderwerpen:
 • Verloop van de plaatsing
  • Vervolgbeleid wat verwacht wordt van de eigen huisarts
  • Wat te doen bij eventuele late complicaties
<

Specialisten

M. van den Hove
M. van den Hove


M. Bremers
M. Bremers


E. Becker
E. Becker


C. Romans
C. Romans

Kaderhuisarts Gyneacologie


Gezondheidscentrum Neerbeek

Beeldmerk Anders Beter Centrum