Dexaconsult

Waarom het dexaconsult?
1. Optimaliseren van het behandeltraject met de huisarts als hoofdbehandelaar
2. One-stop shop ziekenhuis bezoek voor de patiënt, waardoor zorg zoveel mogelijk dichtbij huis door de huisarts geleverd blijft en het eigen risico van de patiënt zo minimaal mogelijk wordt aangesproken.

Inclusie & exclusie criteria
Belangrijk om te vermelden is dat dit product niet gebruikt mag worden voor het screenen op osteoporose. Het dexaconsult kan worden gebruikt om de botmineraaldichtheid te bepalen bij patiënten ouder dan 50 jaar met een wervelfractuur, recente niet-wervelfractuur of een risicoscore van ≥ 4. Zie tabel 1 voor het bepalen van de risicoscore fracturen.

 
Kenmerk   Score
Leeftijd > 60 jaar 1
> 70 jaar 2
Laag lichaamsgewicht < 60kg/BMI 
< 20 kg/m3
1
> 2 vallen in de afgelopen 12 maanden   1
Ouder met heupfractuur   1
Eerdere fracturen vanaf 50 jaar > 2 jaar geleden 1 fractuur 1
> 2 fracturen 2


Hoe verwijst u een patiënt?

 • Via ZorgDomein
 • Interne geneeskunde
 • Endocriene aandoeningen
 • Osteoporose
 • Zuyderland locatie Sittard-Geleen
 • Diagnostiek dexascan

Wat wordt van u verwacht?
Informeer de patiënt over de dexascan, het doel ervan, de meerwaarde voor de patiënt en de manier en termijn van terugkoppeling (telefonisch of via een praktijkbezoek). Alle benodigde informatie kunt u vinden in het patiëntbericht.

Wat wordt van de internist verwacht?

 • Binnen 48 uur antwoord via edifact
 • In het antwoordformulier worden minimaal onderstaande onderwerpen beschreven:
  • DD
  • Motivatie
  • Beleid en advies
 
 
<

Specialisten

K. Pickwell
K. Pickwell

Internist Endocrinologie


Zuyderland MC locatie Sittard/Geleen

Beeldmerk Anders Beter Centrum