Niercheckpoli

Waarom het niercheckpoli?
1. Voorkomen van progressie van nierinsufficiëntie en van nierfunctie vervangende therapie. Hierdoor zal de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren.
2. Optimaliseren van het behandeltraject met de huisarts als hoofdbehandelaar.
3. One-stop shop ziekenhuis bezoek voor de patiënt, waardoor zorg zoveel mogelijk dichtbij huis door de huisarts geleverd blijft en het eigen risico van de patiënt zo minimaal mogelijk wordt aangesproken.

Inclusie & exclusie criteria
De patiënt voldoet aan 1 of meer van de volgende verwijscriteria:

 • Nierfunctiestoornis en/of albuminurie;
 • Nierfunctie is niet verbeterd na staken NSAID's;
 • Nierfunctie is niet verbeterd na afbouwen diuretica (bij afwezigheid van bewezen hartfalen);
 • ACE en of A-II remmers zijn maximaal gedoseerd in geval van albuminurie;
 • UWI is uitgesloten;
 • De eGFR ligt tussen de 30 en 60 met normale albuminurie;
 • De eGFR > 45 met matige albuminurie;
 • De eGFR > 60 met ernstige albuminurie;
 • Er is bij herhaling sprake van een toename van microalbuminurie ondanks behandeling hypertensie en DM-2;
 • De levensverwachting is 5 jaar of meer;
 • De patiënt wordt NIET behandeld door internist/nefroloog;
 • Er is GEEN sprake van een snelle verslechtering van de nierfunctie/albuminurie.

Verwijs de patiënt regulier naar nefrologie indien er sprake is van:

 • Macroalbuminurie;
 • De eGFR ≤ 30 met normale albuminurie;
 • De eGFR ≤ 30 met matige albuminurie;
 • De eGFR ≤ 30 met ernstige albuminurie;
 • Een snelle verslechtering van de nierfunctie;
 • De patiënt wordt reeds behandeld door de internist/nefroloog.

Hoe verwijst u een patiënt?

 • Via ZorgDomein
 • Interne geneeskunde
 • Nefrologische aandoeningen
 • Zuyderland locatie Sittard-Geleen
 • Combinatieafspraak niercheckpoli

Wat wordt van u verwacht?

 • Licht de patiënt voor via het patiëntbericht in ZorgDomein
 • Vraag bloedonderzoek aan via Cyberlab kopje 28 (NCP) en geef voor het urineonderzoek een urinepotje inclusief een witte en een gele buis mee.
 • Deze buizen dienen gestickerd en ingeleverd te worden.

Wat wordt van de internist verwacht?

 • Binnen 48 uur antwoord via edifact
 • In het antwoordformulier worden minimaal onderstaande onderwerpen beschreven:
  • DD
  • Motivatie
  • Beleid en advies
<

Specialisten

F. Stifft
F. Stifft

Internist Nefrologie


Zuyderland MC locatie Sittard/Geleen

M. Krekels
M. Krekels

Internist Nefrologie


Zuyderland MC locatie Sittard/Geleen

Beeldmerk Anders Beter Centrum