Orthopedie - Elleboog

Waarom Spreekuur Orthopedie?
 1. De patiënt hoeft niet naar het ziekenhuis
 2. De patiënt krijgt advies op maat door de onderzoeken van de kaderhuisarts, orthopeed en fysiotherapeut in een one-stop-visit setting 
 3. Eventueel wordt de patiënt direct behandeld door de orthopeed / kaderhuisarts doormiddel van een injectie  
 4. Vaak kan op deze manier (dure) behandelingen / onderzoeken in het ziekenhuis worden voorkomen
 5. Voor de patiënt zijn geen kosten verbonden aan deze afspraak (het eigen risico wordt niet aangesproken)
 
Inclusie & exclusie criteria 
Inclusiecriteria
Uitgangspunt zijn de NHG-standaarden: eerst zelf aan de slag!
Onvoldoende herstel ondanks behandeling, recidiverende klachten, afwijkend beloop
Nadere diagnostiek en/of conservatieve behandeling
Welke elleboogklachten? 
 • Tenniselleboog (epicondylitis lateralis)
 • Golferselleboog (epicondylitis medialis)
 • Bursitis olecrani 
 • Tendinopathie van de tricepspees of bicepspees
Exclusie criteria
Diagnostiek of behandeling in 2de lijn nodig: MRI, operatie
 
Wat wordt verwacht van u bij een verwijzing?
Licht de patiënt voor via het patiëntbericht in ZorgDomein 
Geef uw patiënt het patiëntbericht mee 
Zorg dat uw patiënt belt met MMC Echt voor het plannen van een afspraak
Vermeld in uw verwijsbrief onderstaande punten:
 • De voorgeschiedenis van de patiënt
 • De medicatielijst van de patiënt
 • Welke behandelingen zijn ingezet en het effect daarvan
 • De vraagstelling
 • Eventuele opmerkingen
 
Hoe kunt u Spreekuur Orthopedie Schouderklachten aanvragen via ZorgDomein?
1. Via ZorgDomein
2. Medisch specialistische zorg
3. Orthopedie
4. Elleboog
5. Anders Beter Centrum
 
Wat wordt verwacht van het expertteam?
Een anamnese en lichamelijk onderzoek 
Een echografie 
Het stellen van een diagnose en opstellen van een behandelplan
Eventueel wordt de patiënt direct behandeld met een injectie of verwezen voor fysiotherapie (als u dat kenbaar heeft gemaakt bij aanmelding)
Een retourbericht voor de huisarts via Edifact met de onderwerpen:
 • Bevindingen anamnese, lichamelijk onderzoek en echografie
 • Een diagnose en behandelplan 
 • Mededeling of een injectie is gezet en/of dat patiënt is verwezen voor oefen- /fysiotherapie
 • Vervolgbeleid wat verwacht wordt van de eigen huisarts
<

Specialisten

Beeldmerk Anders Beter Centrum