Orthopedie knieklachten

Waarom niet naar het ziekenhuis?
1. De patiënt hoeft niet naar het ziekenhuis.
2. De patiënt krijgt een echografie onderzoek van het kniegewricht.
3. De patiënt krijgt advies op maat door de onderzoeken van de kaderhuisarts, orthopeed en fysiotherapeut in een one-stop-visit setting.
4. Eventueel wordt de patiënt direct behandeld door de orthopeed / kaderhuisarts door middel van een injectie.  
5. Vaak kan op deze manier een (dure) behandeling of onderzoek in het ziekenhuis worden voorkomen.
6. Voor de patiënt zijn geen kosten verbonden aan deze afspraak (het eigen risico wordt niet aangesproken).


Inclusie & exclusie criteria


InclusiecriteriaUitgangspunt zijn de NHG-standaarden: eerst zelf aan de slag!

 • Onvoldoende herstel ondanks behandeling, recidiverende klachten, afwijkend beloop
 • Nadere diagnostiek en/of conservatieve behandeling
 • Welke knieklachten?​​​
  • Gonartrose conservatief
  • Tendinopathie
  • Bursitiden
  • Meniscus en/of ligamentaire laesies

Exclusie criteria

 • Diagnostiek of behandeling in 2de lijn nodig: MRI, operatie

Hoe verwijst u een patiënt?

 • Via ZorgDomein
 • Orthopedie
 • Gewrichtsaandoeningen
 • Knie
 • Anders Beter Centrum
 • verwijsafspraak orthopedie knieklachten

Wat wordt van u verwacht?

 • Licht de patiënt voor via het patiëntbericht in ZorgDomein
 • Geef uw patiënt het patiëntbericht mee
 • Zorg dat uw patiënt belt met MMC Echt voor het plannen van een afspraak
 • Vermeld in uw verwijsbrief onderstaande punten:
  • De voorgeschiedenis van de patiënt
  • De medicatielijst van de patiënt
  • Welke behandelingen zijn ingezet en het effect daarvan
  • De vraagstelling
  • Eventuele opmerkingen

Wat wordt van het expertteam verwacht?

 • Een anamnese en lichamelijk onderzoek
 • Een echografie
 • Het stellen van een diagnose en opstellen van een behandelplan
 • Eventueel wordt de patiënt direct behandeld met een injectie of verwezen voor fysiotherapie (als u dat kenbaar heeft gemaakt bij aanmelding)
 • Een retourbericht voor de huisarts via Edifact met de onderwerpen:
  • Bevindingen anamnese, lichamelijk onderzoek en echografie
  • Een diagnose en behandelplan
  • Mededeling of een injectie is gezet en/of dat patiënt is verwezen voor oefen- /fysiotherapie
  • Vervolgbeleid wat verwacht wordt van de eigen huisarts
<

Specialisten

B. Boonen
B. Boonen

Orthopedie


Meditta Medisch Centrum Echt

P. Deckers
P. Deckers

Orthopedie


Meditta Medisch Centrum Echt

R. Ottenheijm
R. Ottenheijm

Kaderhuisarts Orthopedie


Meditta Medisch Centrum Echt

Beeldmerk Anders Beter Centrum