Digitaal meedenkconsult vaker gebruikt tijdens COVID-19-crisis

11-06-2020

Digitaal meedenkconsult vaker gebruikt tijdens COVID-19-crisis

Eind april 2020 werd duidelijk dat door de coronacrisis 360.000 patiënten minder naar de tweede lijn werden verwezen dan gebruikelijk. Dat aantal komt boven op de duizenden patiënten die al wachtten op een afspraak in het ziekenhuis. Dit is de conclusie van een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit, waarvan de cijfers zijn gebaseerd op data uit de verwijsapplicatie ZorgDomein. De e-meedenkconsulten laten echter een ander beeld zien.
 
ZorgDomein geeft aan dat er de laatste maanden 75% minder verwijzingen van huisartsen naar ziekenhuizen zijn verricht. Eenzelfde trend zien we in de verwijzingen van huisartsen die zijn aangesloten bij Medisch Coördinerend Centrum (MCC) Omnes (regio Sittard). Dat deze enorme daling het gevolg is van de coronacrisis wordt duidelijk gezien de stabiele aantallen verwijzingen in dezelfde periode in 2019 (figuur 1). 
Figuur 1 | Aantal verwijzingen per 1000 patiënten per periode van 5 weken
 
Interessant genoeg zien we deze enorme daling niet bij de e-meedenkconsulten. Met e-meedenkconsulten hebben huisartsen die zijn aangesloten bij Medisch Coördinerend Centrum (MCC) Omnes de mogelijkheid om verschillende medisch specialisten in het Zuyderland Medisch Centrum snel digitaal te consulteren over een patiënt. Uit de analyse blijkt dat het aantal e-meedenkconsulten na het uitbreken van de coronacrisis voor vrijwel alle vakgroepen gelijk blijft of zelfs stijgt (figuur 2). De sterke afname in fysieke verwijzingen duidt er waarschijnlijk op dat veel minder mensen de huisarts consulteren en dat patiënten terughoudend zijn het ziekenhuis te bezoeken in coronatijden.
Figuur 2 | Aantal e-meedenkconsulten per 1000 patiënten per periode van 5 weken
 
 
Digitaal overleg lijkt door huisartsen in crisisperioden relatief vaker te worden gebruikt. ZorgDomein ziet een toename van 94% van tele- en meekijkconsulten. Het is onduidelijk waarom het absolute aantal e-meedenkconsulten niet stijgt. De coronacrisis biedt kansen voor nieuwe samenwerkingsvormen tussen de eerste en tweede lijn, zoals digitale communicatie en e-meedenkconsulten.
 
Literatuur
Rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit: Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg 
Zorgdomein, nieuwberichten 27 maart 2020 en 27 mei 2020
Muris D, et al. Gebruik van e-meedenkconsulten interne geneeskunde door huisartsen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D3860.

Beeldmerk Anders Beter Centrum