Eigen risico minder vaak aangesproken

19-12-2019

Eigen risico minder vaak aangesproken

Het eigen risico van patiënten wordt minder vaak aangesproken dankzij e-meedenkconsulten van medisch specialisten voor huisartsen. De zorgkosten dalen ook.

Huisartsen in de Limburgse Westelijke Mijnstreek kunnen voor steeds meer specialismen digitaal overleggen met het ziekenhuis. Huisarts Paul Bergmans en internist Mariëlle Krekels bedachten in 2016 de zogeheten e-meedenkconsulten. Beiden zijn directeur van MCC Omnes, een regionale organisatie die onder meer samenwerking bevordert tussen huisartsen en medisch specialisten: https://mcc-omnes.nl/.

“Je kunt als huisarts natuurlijk altijd bellen met een specialist als je twijfelt of verwijzing nodig is”, schetst Bergmans. “Maar regelmatig bel je dan op een ongelegen moment, kom je niet met de juiste specialist in contact of komt informatie over al verrichte diagnostiek niet goed over. Voor de zekerheid verwijs je de patiënt dan soms door.”

Binnen 48 uur
Hij vervolgt: “Bij een e-meedenkconsult stuur je een beveiligde e-mail met een gerichte zorgvraag en de al uitgevoerde diagnostiek via digitaal platform ZorgDomein. Het secretariaat in het ziekenhuis zorgt dat deze terechtkomt bij de juiste specialist. Die kijkt ernaar op het moment dat hij er tijd voor heeft, betrekt het ziekenhuisdossier van de patiënt erbij en komt binnen 48 uur met een reactie. Op basis daarvan wordt besloten of doorverwijzen nodig is, of er vervolgbehandeling moet plaatsvinden door de huisarts of dat er (voorlopig) niets hoeft te gebeuren. Een bonus van de digitale informatie-uitwisseling is dat het patiëntendossier van ziekenhuis en huisarts automatisch up-to-date is.”

Eigen risico
De e-meedenkconsulten hebben voordelen voor alle betrokkenen, stelt Krekels. “Voor de huisarts kan zo’n consult de twijfel wegnemen of hij een patiënt wel of niet moet doorverwijzen. Ook kan hij zo zijn medische kennis vergroten. De specialist kan zich concentreren op de patiënten die hij echt fysiek moet zien. En de patiënt hoeft niet onnodig naar het ziekenhuis en daarvoor zijn eigen risico aan te spreken. Tegelijkertijd kijkt er via een e-meedenkconsult toch een expert naar zijn casus.”

Proeftuin Anders Beter
Tot 2018 was er alleen een e-meedenkconsult interne geneeskunde. Hiermee zijn goede resultaten geboekt, zo maakt een evaluatie van de Universiteit Maastricht duidelijk. Inmiddels bestaan er e-meedenkconsulten voor negen andere specialismen, zodat nog meer patiënten in zorg kunnen blijven en niet onnodig hun eigen risico aanspreken. Ook heeft de zorgdienstverlening een plek gekregen binnen de proeftuin Anders Beter. Hierin werken ziekenhuis Zuyderland, MCC Omnes, zorgverzekeraar CZ en organisaties van huisartsen, apothekers en patiënten samen aan toekomstbestendige zorg in de Westelijke Mijnstreek. U leest meer over deze proeftuin via https://www.andersbeterwm.nl/.

Meer lezen over vernieuwende initiatieven in de Westelijke Mijnstreek? Kijk op www.andersbeterwm.nl en www.andersbetercentrum.nl.

Auteur: Noël Houben

Beeldmerk Anders Beter Centrum