Gebruik van e-meedenkconsulten interne geneeskunde door huisartsen

18-02-2020

Gebruik van e-meedenkconsulten interne geneeskunde door huisartsen

Samenvatting
Doel
Intercollegiaal overleg tussen huisarts en specialist over een patiënt gebeurt traditioneel telefonisch. Telefonische consultatie over een onbekende patiënt bij een niet-spoedeisende vraag van de huisarts kan beperkingen geven. Bij het nieuw opgezette e-meedenkconsult interne geneeskunde kan de huisarts de expertise van een internist inwinnen met een patiëntgerelateerde klinische vraag. In deze studie evalueren we de e-meedenkconsulten.
Opzet
Observationeel onderzoek.
Methode
We includeerden alle patiënten voor wie de huisarts in de periode 2017-2018 een e-meedenkconsult interne geneeskunde inzette in Zuyderland locatie Sittard-Geleen. We legden de patiëntkenmerken, het onderwerp en de klinische vraag van het e-meedenkconsult en eventueel eerdere door de huisarts verrichte diagnostiek vast. We categoriseerden het antwoord van de internist, inclusief de eventuele verwijsaanbeveling.
Resultaten
Van de 154 huisartsen maakten 136 (88,6%) ten minste één keer gebruik van het e-meedenkconsult, waarbij de klinische vragen alle deelgebieden van interne geneeskunde betroffen. Van de 1047 patiënten bij wie de huisarts een e-meedenkconsult inzette, kwam 19,6% binnen 3 maanden op de polikliniek Interne Geneeskunde. Het inzetten van e-meedenkconsulten interne geneeskunde door huisartsen leidde tot een reductie van 70% van de fysieke verwijzingen ten opzichte van de situatie waarin de e-meedenkconsulten niet beschikbaar waren.
Conclusie
Huisartsen gebruikten e-meedenkconsulten interne geneeskunde voor een groot scala aan vragen over alle deelgebieden van de interne geneeskunde. Ruim 80% van de patiënten bij wie de huisarts een e-meedenkconsult inzette kon verder worden behandeld door de huisarts. Het aantal fysieke verwijzingen naar de polikliniek Interne Geneeskunde daalt door het gebruik van e-meedenkconsulten.

 

Link naar het artikel.

Beeldmerk Anders Beter Centrum