Dexaconsult

Wanneer kan dit?
Uw huisarts wil graag advies van de internist over uw situatie. Soms is het niet nodig dat u zelf hiervoor op het spreekuur van de internist komt in het Zuyderland ziekenhuis. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Bij het dexaconsult vraagt uw huisarts een eenmalig advies over uw behandeltraject aan de internist. Hierbij krijgt u een dexascan in het ziekenhuis. U wordt niet gezien door de internist. De internist verstuurt namelijk de bevindingen, conclusies en behandeladviezen digitaal naar de huisarts. De huisarts kan u dan zelf behandelen of – indien nodig – alsnog verwijzen naar het ziekenhuis.

Ga vóór uw afspraak naar www.zuyderland.nl/folders en lees de volgende folders:
738 Een bezoek aan het spreekuur

Locatie
De afspraak vindt plaats in Zuyderland MC locatie Sittard-Geleen. Als u met de auto komt, navigeer naar Demystraat 1, 6162 AP Geleen. U betaalt de gebruikelijke parkeerkosten van Zuyderland MC. 

Uw voordelen
Deze dienst wordt door alle zorgverzekeraars volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. De kosten van de dexascan gaan eerst af van uw eigen risico. Is uw eigen risico al verbruikt, dan wordt het kosteloos vergoed. De kosten van de dexascan zijn circa €120,- .

Aanvullende informatie
Omdat een specialist van Zuyderland MC een advies zal geven aan uw huisarts, worden uw gegevens verwerkt binnen Zuyderland MC. Tevens kunnen uw gegevens geanonimiseerd worden gebruikt ter verbetering van de kwaliteit van zorg. 

Wij vragen u dringend om bij uw huisarts en apotheker toestemming te geven om de medicatiegegevens elektronisch met ons te delen. Toestemming kunt u bij uw zorgverleners geven of kunt u invullen via www.ikgeeftoestemming.nl. Alle informatie vindt u op deze website. Wat als u geen toestemming geeft? Dan kunnen het ziekenhuis, apotheken en artsen uw medicatiegegevens niet inzien, óók niet in noodsituaties.

MCC Omnes is verantwoordelijk voor de declaratie van uw onderzoek. Daarom staat deze naam op het vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar.


Specialisten

K. Pickwell
K. Pickwell

Internist Endocrinologie


Zuyderland MC locatie Sittard/Geleen

Beeldmerk Anders Beter Centrum